سیستم آبیاری از راه دور مدلTW-401

سیستم آبیاری از راه دور مدل TW-401

 

کسانی که زیاد سفر می کنند همیشه با مشکلاتی روبرو هستند که به موقعیت جغرافیایی و فیزیکی آنها بستگی دارد.

کارهایی که در محل کار و یا در منزل باید انجام شوند از این دست هستند.

از جمله کارهایی که باید به صورت مرتب در منزل انجام گردد، آبیاری روزانه و کوددهی به موقع برای گل و گیاه های موجود در منزل می باشد.

آرتا الکترونیک با بررسی این معضل، طراحی یک سیستم آبیاری ای را کلید زد. و البته در ابتدای امر طرح اولیه تغییر یافت و در نهایت به طرحی بسیار کارآمد تبدیل گرید.

طرح نخست، یک سیستم آبیاری اتوماتیک و بر اساس رطوبت خاک بوده که ظاهرا بسیار خوب و دقیق کار می کرد اما مشکلاتی برای استفاده توسط کاربر داشت. از جمله راه اندازی بسیار سخت و زمان بر سیستم برای راه اندازی و کارکرد درست. به این دلیل که سنسور ها باید به صورت جداگانه در هر بخش قرار گیرند و خروجی شیر برقی هر بخش در نزدیکی سنسور مربوط به خودش ثابت گردد و در نهایت سیم کشی های بسیار و پیچیده…

به این دلیل آرتا الکترونیک تصمیم  گرفت تا طرح را بهینه نماید. و طرح به صورت کنترل حلقه باز تغییر یافت. ( سیستم کنترل حلقه باز در پایان توضیح داده شده است. ) البته در این مورد مشکلی پیش نمی آید. چون اندکی افزایش و یا کاهش رطوبت برای خاک مشکلی در رشد گل و گیاهان به وجود نمی آورد.

بر این اساس سیستم تازه ای ساخته شد که در آن بر حسب موقعیت مکانی یک مخزن و یک پمپ و یا یک شیر برقی در خروجی سیستم به کار گرفته می شود.

سیستم کنترلی از یک بورد مرکزی، یک شیر برقی و یا یک پمپ و تعدادی خروجی کنترل شده تشکیل می شود. از هر خروجی یک شیلنگ نازک به گلدان یا بخش مورد نظر کشیده می شود و با شیر مربوطه، جریان آن تعیین می شود.

در نهایت با یک موبایل و ارسال پیام ( SMS ) می توان آبیاری را انجام داد.

لازم به ذکر است که سیستم گفته شده دارای یک خروجی بوده که می توان بر حسب نیاز تا ۵ خروجی برای ۵ بخش جدا از یکدیگر افزایش یابد.

بورد کنترلر مرکزی بسیار شبیه به کنترلر مدل MC-401 می باشد و از نظر نرم افزاری تفاوت هایی با آن دارد.

 

* کنترل حلقه باز ( بدون فیدبک ) : منظور کنترلی است که در آن کنترلر خروجی را بررسی نمی کند و به صورت حدودی کنترل انجام می شود.

 

مطالب مرتبط